Algemene Voorwaarden

Welkom bij omggamer.online ! Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") regelen uw gebruik van onze website, applicaties, producten en diensten (gezamenlijk aangeduid als de "Diensten"). Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. Lees ze aandachtig door voordat u verder gaat.

1. Aanvaarding van Voorwaarden

Door gebruik te maken van onze Diensten, gaat u ermee akkoord deze Voorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen of regels die van toepassing zijn op specifieke diensten of functies die door onze site worden aangeboden, na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, verzoeken wij u af te zien van het gebruik van onze Diensten.

2. Gedrag van de Gebruiker

U stemt ermee in onze Diensten alleen voor wettelijke doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden te gebruiken. U mag zich niet bezighouden met activiteiten die:

  • Strijdig zijn met toepasselijke wetten of regelgeving
  • Inbreuk maken op de rechten van anderen
  • Intimideren, lastigvallen of discrimineren tegen een individu of groep
  • De werking van onze Diensten verstoren
  • Pogen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze systemen of gegevens

3. Intellectueel Eigendom

Alle content, functies en functionaliteiten die beschikbaar zijn via onze Diensten zijn exclusief eigendom van omggamer en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag de inhoud van onze Diensten niet wijzigen, reproduceren, distribueren of exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van omggamer.online.

4. Privacy Beleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons Privacybeleid regelt de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Door gebruik te maken van onze Diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van ons Privacybeleid.

5. Vrijwaring van Garanties

Onze Diensten worden aangeboden "as is" en "as available", zonder enige garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet. onze site doet geen verklaringen of garanties met betrekking tot de juistheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van onze Diensten.

6. Beperking van Aansprakelijkheid

In geen geval zal omggamer.online aansprakelijk zijn voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze Diensten, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

7. Vrijwaring

U stemt ermee in om omggamer, haar gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen eventuele claims, aansprakelijkheden, schades, verliezen of kosten die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van onze Diensten of overtreding van deze Voorwaarden.

8. Wijzigingen in de Voorwaarden

omggamer behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Door onze Diensten te blijven gebruiken na wijzigingen in deze Voorwaarden, gaat u akkoord met de herziene Voorwaarden.

9. Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van onze jurisdictie, ongeacht de conflictregels.

10. Contact Opnemen

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via onze contactpagina.

Bedankt voor het gebruik van omggamer.online! We hopen dat u onze Diensten zult genieten.

Feel free to customize this "Terms of Service" page to meet the specific needs and requirements of your website.